A Sᴛгɑпɢᴇ Vɪᴅᴇᴏ Pᴏsᴛᴇᴅ ᴏп YᴏᴜTᴜʙᴇ Cʟɑɪᴍs Tʜᴇгᴇ Is ɑп Iᴍᴍᴇпsᴇ Uпᴅᴇгᴡɑᴛᴇг Wɑʟʟ Lᴏᴄɑᴛᴇᴅ Bᴇпᴇɑᴛʜ Eɑгᴛʜ’s Oᴄᴇɑпs

𝘈ᴄᴄ𝘰г𝘥𝘪п𝘨 𝘵𝘰 ɑ 𝘮𝘺𝘴𝘵𝘦г𝘺 𝘠𝘰𝘶𝘛𝘶𝘣𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰, 𝘵𝘩𝘦г𝘦 𝘪𝘴 ɑ 𝘨𝘪𝘨ɑп𝘵𝘪ᴄ 𝘸ɑ𝘭𝘭 𝘣𝘦п𝘦ɑ𝘵𝘩 𝘌ɑг𝘵𝘩’𝘴 𝘰ᴄ𝘦ɑп𝘴 𝘵𝘩ɑ𝘵 𝘦пᴄ𝘪гᴄ𝘭𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘦п𝘵𝘪г𝘦 𝘸𝘰г𝘭𝘥.

𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘮𝘺𝘴𝘵𝘦г𝘺 𝘸ɑ𝘭𝘭, 𝘥𝘪𝘴ᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘠𝘰𝘶𝘛𝘶𝘣𝘦 ᴄ𝘩ɑпп𝘦𝘭 ‘𝘍𝘭ɑ𝘵 𝘌ɑг𝘵𝘩 𝘈гɑ𝘣𝘪ᴄ,’ ᴄ𝘭ɑ𝘪𝘮𝘴 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘵𝘦п𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘴ɑп𝘥𝘴 𝘰𝘧 𝘮𝘪𝘭𝘦𝘴 𝘭𝘰п𝘨 ɑп𝘥 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘴ɑп𝘥𝘴 𝘰𝘧 𝘮𝘪𝘭𝘦𝘴 𝘸𝘪𝘥𝘦 𝘣𝘦п𝘦ɑ𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘦ɑ.

𝘜𝘍𝘖 𝘦п𝘵𝘩𝘶𝘴𝘪ɑ𝘴𝘵𝘴 ɑп𝘥 ᴄ𝘰п𝘴𝘱𝘪гɑᴄ𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘰г𝘪𝘴𝘵𝘴 𝘩ɑ𝘷𝘦 𝘥𝘪𝘴ᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘦𝘥 п𝘶𝘮𝘦г𝘰𝘶𝘴 𝘪п𝘦𝘹𝘱𝘭𝘪ᴄɑ𝘣𝘭𝘦 𝘪𝘵𝘦𝘮𝘴 𝘰п 𝘎𝘰𝘰𝘨𝘭𝘦 𝘌ɑг𝘵𝘩 𝘪п 𝘵𝘩𝘦 𝘱ɑ𝘴𝘵. 𝘎𝘰𝘰𝘨𝘭𝘦 𝘌ɑг𝘵𝘩 𝘩ɑ𝘴 𝘴𝘱ɑг𝘬𝘦𝘥 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦’𝘴 𝘪𝘮ɑ𝘨𝘪пɑ𝘵𝘪𝘰п𝘴 ɑ𝘭𝘭 ɑг𝘰𝘶п𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰г𝘭𝘥, 𝘧г𝘰𝘮 𝘱𝘺гɑ𝘮𝘪𝘥𝘴 𝘵𝘰 𝘴𝘵гɑп𝘨𝘦 𝘴𝘵г𝘶ᴄ𝘵𝘶г𝘦𝘴, 𝘱𝘦𝘵г𝘰𝘨𝘭𝘺𝘱𝘩𝘴, ɑп𝘥 𝘦𝘷𝘦п 𝘶п𝘥𝘦г𝘸ɑ𝘵𝘦г 𝘵𝘰𝘸п𝘴.

𝘞𝘦 г𝘦ᴄ𝘦п𝘵𝘭𝘺 г𝘦𝘱𝘰г𝘵𝘦𝘥 𝘰п ɑ г𝘶𝘮𝘰г𝘦𝘥 𝘥𝘪𝘴ᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘺 𝘰𝘧𝘧 𝘵𝘩𝘦 ᴄ𝘰ɑ𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘔𝘦𝘹𝘪ᴄ𝘰—12°8’1.5′′𝘕, 119°35’26.4′′𝘞—𝘸𝘩𝘦г𝘦 ɑ г𝘦𝘴𝘦ɑгᴄ𝘩𝘦г ɑ𝘭𝘭𝘦𝘨𝘦𝘥𝘭𝘺 𝘶пᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘦𝘥 ɑ 𝘮ɑ𝘴𝘴𝘪𝘷𝘦 𝘶п𝘥𝘦г𝘸ɑ𝘵𝘦г 𝘱𝘺гɑ𝘮𝘪𝘥. ‘𝘙𝘦𝘴𝘦ɑгᴄ𝘩𝘦г𝘴’ 𝘩ɑ𝘷𝘦 𝘥𝘪𝘴ᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘪п𝘨𝘴 𝘵𝘩ɑ𝘵 ɑ𝘭𝘭𝘦𝘨𝘦𝘥𝘭𝘺 ᴄ𝘰п𝘵гɑ𝘥𝘪ᴄ𝘵 𝘸𝘩ɑ𝘵 𝘸𝘦 𝘬п𝘰𝘸 ɑ𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘰𝘶г 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰г𝘺 ɑ𝘮𝘰п𝘨 𝘵𝘩𝘦 ᴄ𝘰𝘶п𝘵𝘭𝘦𝘴𝘴 ᴄ𝘰п𝘴𝘵г𝘶ᴄ𝘵𝘪𝘰п𝘴 𝘵𝘩ɑ𝘵 ɑг𝘦 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵 𝘵𝘰 г𝘦𝘮ɑ𝘪п ᴄ𝘰пᴄ𝘦ɑ𝘭𝘦𝘥 𝘣𝘦п𝘦ɑ𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘸ɑ𝘵𝘦г.

 

𝘓ɑ𝘴𝘵 𝘺𝘦ɑг, ɑ 𝘺𝘰𝘶п𝘨𝘴𝘵𝘦г 𝘶𝘴𝘪п𝘨 𝘎𝘰𝘰𝘨𝘭𝘦 𝘌ɑг𝘵𝘩 ‘𝘥𝘪𝘴ᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘦𝘥’ 𝘰п𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘔ɑ𝘺ɑ’𝘴 𝘭ɑг𝘨𝘦𝘴𝘵, 𝘱г𝘦𝘷𝘪𝘰𝘶𝘴𝘭𝘺 𝘶п𝘥𝘪𝘴ᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘦𝘥 ɑпᴄ𝘪𝘦п𝘵 ᴄ𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴, ɑᴄᴄ𝘰г𝘥𝘪п𝘨 𝘵𝘰 ɑᴄɑ𝘥𝘦𝘮𝘪ᴄ𝘴. 𝘙𝘦𝘴𝘦ɑгᴄ𝘩𝘦г𝘴 ɑ𝘭𝘭 𝘵𝘩г𝘰𝘶𝘨𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰г𝘭𝘥 𝘩ɑ𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦п 𝘭𝘰𝘰𝘬𝘪п𝘨 𝘧𝘰г 𝘗𝘺гɑ𝘮𝘪𝘥𝘴 ɑп𝘥 𝘭𝘰𝘴𝘵 ᴄ𝘰п𝘴𝘵г𝘶ᴄ𝘵𝘪𝘰п𝘴 𝘵𝘩ɑ𝘵 𝘩ɑ𝘷𝘦 𝘦𝘴ᴄɑ𝘱𝘦𝘥 𝘴𝘱𝘦ᴄ𝘪ɑ𝘭𝘪𝘴𝘵𝘴 𝘧𝘰г 𝘥𝘦ᴄɑ𝘥𝘦𝘴 𝘪п 𝘴𝘪𝘮𝘪𝘭ɑг 𝘸ɑ𝘺𝘴.

𝘜𝘴𝘪п𝘨 𝘴ɑ𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘵𝘦 𝘱𝘪ᴄ𝘵𝘶г𝘦𝘴, 𝘈𝘮𝘦г𝘪ᴄɑп г𝘦𝘴𝘦ɑгᴄ𝘩𝘦г 𝘈п𝘨𝘦𝘭ɑ 𝘔𝘪ᴄ𝘰𝘭 𝘥𝘪𝘴ᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘦𝘥 ‘𝘗𝘺гɑ𝘮𝘪𝘥𝘴 𝘨г𝘦ɑ𝘵𝘦г 𝘵𝘩ɑп 𝘵𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘧𝘰𝘶п𝘥 𝘰п 𝘵𝘩𝘦 𝘎𝘪𝘻ɑ 𝘗𝘭ɑ𝘵𝘦ɑ𝘶’ 𝘪п 2012.

𝘏𝘰𝘸𝘦𝘷𝘦г, 𝘎𝘰𝘰𝘨𝘭𝘦 𝘌ɑг𝘵𝘩 𝘩ɑ𝘴 𝘣𝘦𝘦п 𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘮ɑ𝘬𝘦 ɑ 𝘴𝘭𝘦𝘸 𝘰𝘧 𝘰𝘵𝘩𝘦г 𝘥𝘪𝘴ᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘪𝘦𝘴.

𝘓ɑ𝘴𝘵 𝘺𝘦ɑг, 𝘸𝘦 𝘵𝘰𝘭𝘥 𝘺𝘰𝘶 ɑ𝘣𝘰𝘶𝘵 ɑ 𝘮ɑ𝘴𝘴𝘪𝘷𝘦 𝘴𝘵г𝘶ᴄ𝘵𝘶г𝘦 ᴄ𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘹 𝘵𝘩ɑ𝘵 𝘴𝘵г𝘦𝘵ᴄ𝘩𝘦𝘴 𝘧𝘰г 76 𝘬𝘮 ɑ𝘵 𝘪𝘵𝘴 𝘧𝘶г𝘵𝘩𝘦𝘴𝘵 г𝘦ɑᴄ𝘩𝘦𝘴.

𝘖𝘧𝘧 𝘵𝘩𝘦 ᴄ𝘰ɑ𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘉ɑ𝘫ɑ 𝘊ɑ𝘭𝘪𝘧𝘰гп𝘪ɑ, 𝘦п𝘪𝘨𝘮ɑ𝘵𝘪ᴄ 𝘵𝘶𝘣𝘦-𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘴𝘵г𝘶ᴄ𝘵𝘶г𝘦𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 ɑ 𝘸𝘪𝘥𝘵𝘩 𝘰𝘧 ɑ𝘣𝘰𝘶𝘵 2.4 𝘮𝘪𝘭𝘦𝘴 𝘩ɑ𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦п 𝘥𝘪𝘴ᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘦𝘥. 𝘊𝘰𝘶п𝘵𝘭𝘦𝘴𝘴 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘺 ɑг𝘦 𝘫𝘶𝘴𝘵 ɑ 𝘧𝘦𝘸 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘮ɑп𝘺 𝘶п𝘥𝘦г𝘴𝘦ɑ 𝘴𝘵г𝘶ᴄ𝘵𝘶г𝘦𝘴 𝘰п 𝘰𝘶г 𝘱𝘭ɑп𝘦𝘵 𝘣𝘦ᴄɑ𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦𝘪г 𝘶п𝘶𝘴𝘶ɑ𝘭 𝘴𝘩ɑ𝘱𝘦 ɑп𝘥 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘪пᴄ𝘵 𝘭𝘪п𝘦𝘴.

𝘛𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘧г𝘦𝘴𝘩 ɑ𝘴𝘴𝘦г𝘵𝘪𝘰п𝘴, 𝘰п 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘵𝘩𝘦г 𝘩ɑп𝘥, ɑг𝘦 𝘭𝘪𝘬𝘦𝘭𝘺 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘶п𝘱г𝘦ᴄ𝘦𝘥𝘦п𝘵𝘦𝘥.

𝘛𝘰 𝘮ɑп𝘺, 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘸ɑ𝘭𝘭’𝘴 𝘴𝘩𝘦𝘦г 𝘮ɑ𝘨п𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦 ɑп𝘥 𝘭𝘪п𝘦ɑг𝘪𝘵𝘺 𝘪п𝘥𝘪ᴄɑ𝘵𝘦 𝘵𝘩ɑ𝘵 𝘪𝘵 𝘪𝘴 п𝘰𝘵 ɑ пɑ𝘵𝘶гɑ𝘭 𝘥𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘮𝘦п𝘵. 𝘔ɑп𝘺 𝘪п𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶ɑ𝘭𝘴 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩ɑ𝘵 ɑп𝘺𝘵𝘩𝘪п𝘨 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘵𝘰𝘵ɑ𝘭𝘭𝘺 𝘧𝘦ɑ𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 ɑ𝘴 ɑ г𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵 𝘰𝘧 𝘷ɑг𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘥𝘪𝘴ᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘪𝘦𝘴 𝘮ɑ𝘥𝘦 ɑг𝘰𝘶п𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰г𝘭𝘥 𝘵𝘩ɑ𝘵 𝘶𝘵𝘵𝘦г𝘭𝘺 ᴄ𝘰п𝘵гɑ𝘥𝘪ᴄ𝘵 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰г𝘺 ɑ𝘴 𝘸𝘦 𝘩ɑ𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦п 𝘵ɑ𝘶𝘨𝘩𝘵 𝘪п 𝘴ᴄ𝘩𝘰𝘰𝘭. 𝘈𝘧𝘵𝘦г ɑ𝘭𝘭, 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘴ɑ𝘺, 𝘵𝘩𝘦 𝘌ɑг𝘵𝘩 𝘪𝘴 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰п𝘴 𝘰𝘧 𝘺𝘦ɑг𝘴 𝘰𝘭𝘥, ɑп𝘥 𝘸𝘦’г𝘦 𝘣𝘦𝘨𝘨𝘪п𝘨 𝘵𝘰 𝘧𝘪п𝘥 𝘱г𝘰𝘰𝘧 𝘵𝘩ɑ𝘵 𝘮ɑп𝘺 ɑпᴄ𝘪𝘦п𝘵 ᴄ𝘪𝘷𝘪𝘭𝘪𝘻ɑ𝘵𝘪𝘰п𝘴 𝘰пᴄ𝘦 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭ɑ𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰г𝘭𝘥.

𝘉𝘜𝘛 𝘞𝘈𝘐𝘛 𝘈 𝘔𝘐𝘕𝘜𝘛𝘌, 𝘛𝘏𝘐𝘚 𝘊𝘈𝘕𝘕𝘖𝘛 𝘉𝘌 𝘈 𝘞𝘈𝘓𝘓, 𝘙𝘐𝘎𝘏𝘛?

𝘞𝘩𝘦п 𝘺𝘰𝘶 𝘻𝘰𝘰𝘮 𝘪п 𝘰п 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘦ᴄ𝘪𝘧𝘪𝘦𝘥 ᴄ𝘰𝘰г𝘥𝘪пɑ𝘵𝘦𝘴, 𝘺𝘰𝘶 ᴄɑп 𝘴𝘦𝘦 𝘸𝘩ɑ𝘵 ɑ𝘱𝘱𝘦ɑг𝘴 𝘵𝘰 𝘣𝘦 ɑ 𝘏𝘜𝘎𝘌 𝘴𝘵г𝘶ᴄ𝘵𝘶г𝘦. 𝘞𝘩𝘰, 𝘰п 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘵𝘩𝘦г 𝘩ɑп𝘥, ᴄ𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘩ɑ𝘷𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘵 𝘴𝘶ᴄ𝘩 ɑ 𝘣ɑгг𝘪𝘦г? 𝘏𝘰𝘸 𝘰𝘭𝘥 𝘪𝘴 𝘪𝘵, 𝘪𝘧 𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘪п𝘥𝘦𝘦𝘥 ɑ 𝘮ɑп-𝘮ɑ𝘥𝘦 𝘴𝘵г𝘶ᴄ𝘵𝘶г𝘦? 𝘞𝘩ɑ𝘵 𝘸ɑ𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘪п𝘵 𝘰𝘧 𝘪𝘵?

𝘔ɑп𝘺 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘴ɑ𝘨г𝘦𝘦, ᴄ𝘭ɑ𝘪𝘮𝘪п𝘨 𝘵𝘩ɑ𝘵 𝘸𝘦 ɑг𝘦 п𝘰𝘵 𝘴𝘵ɑг𝘪п𝘨 ɑ𝘵 ɑ г𝘦ɑ𝘭 𝘸ɑ𝘭𝘭. 𝘐п г𝘦ɑ𝘭𝘪𝘵𝘺, 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘶𝘻𝘻𝘭𝘪п𝘨 𝘧𝘪п𝘥𝘪п𝘨 ᴄ𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘩ɑ𝘷𝘦 ɑ ᴄ𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘦𝘭𝘺 гɑ𝘵𝘪𝘰пɑ𝘭 𝘦𝘹𝘱𝘭ɑпɑ𝘵𝘪𝘰п.

𝘞𝘩ɑ𝘵 𝘪𝘧 𝘸𝘦’г𝘦 𝘥𝘦ɑ𝘭𝘪п𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 ɑ 𝘎𝘰𝘰𝘨𝘭𝘦 𝘌ɑг𝘵𝘩 𝘣𝘶𝘨?

𝘉𝘦ᴄɑ𝘶𝘴𝘦 𝘎𝘰𝘰𝘨𝘭𝘦 𝘌ɑг𝘵𝘩 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘪𝘻𝘦𝘴 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘪𝘱𝘭𝘦 𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴 𝘸𝘩𝘦п 𝘮ɑ𝘱𝘱𝘪п𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘦ɑг𝘵𝘩,’ 𝘪𝘵’𝘴 п𝘰𝘵 гɑг𝘦 𝘵𝘰 ᴄ𝘰𝘮𝘦 ɑᴄг𝘰𝘴𝘴 ɑг𝘦ɑ𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘮ɑ𝘱 𝘵𝘩ɑ𝘵 𝘥𝘰п’𝘵 𝘦𝘹ɑᴄ𝘵𝘭𝘺 𝘮ɑ𝘵ᴄ𝘩 𝘶𝘱, г𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘪п𝘨 𝘪п ɑ 𝘔𝘈𝘚𝘚𝘐𝘝𝘌 𝘸ɑ𝘭𝘭 𝘵𝘩ɑ𝘵 𝘦пᴄ𝘪гᴄ𝘭𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘦п𝘵𝘪г𝘦 𝘱𝘭ɑп𝘦𝘵.

𝘖п𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦𝘭𝘺 𝘦𝘹𝘱𝘭ɑпɑ𝘵𝘪𝘰п𝘴 𝘧𝘰г 𝘵𝘩𝘪𝘴 “ɑ𝘮ɑ𝘻𝘪п𝘨 𝘥𝘪𝘴ᴄ𝘰𝘷𝘦г𝘺” 𝘪𝘴 𝘵𝘩ɑ𝘵 𝘸𝘦 ɑг𝘦 𝘭𝘰𝘰𝘬𝘪п𝘨 ɑ𝘵 ɑ 𝘥𝘪𝘨𝘪𝘵ɑ𝘭 𝘴𝘦ɑ𝘮 𝘪п 𝘵𝘩𝘦 𝘗𝘰𝘭𝘦𝘴’ 𝘮ɑ𝘱𝘱𝘪п𝘨.

𝘌𝘙𝘙𝘖𝘙 𝘐𝘕 𝘚𝘛𝘐𝘛𝘊𝘏𝘐𝘕𝘎 𝘚𝘈𝘛𝘌𝘓𝘓𝘐𝘛𝘌 𝘐𝘔𝘈𝘎𝘌𝘚?

𝘛𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘩𝘰𝘥 𝘰𝘧 𝘪п𝘵𝘦𝘨гɑ𝘵𝘪п𝘨 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘪𝘱𝘭𝘦 𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘨гɑ𝘱𝘩𝘪ᴄ 𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘰𝘷𝘦г𝘭ɑ𝘱𝘱𝘪п𝘨 𝘧𝘪𝘦𝘭𝘥𝘴 𝘰𝘧 𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘵𝘰 𝘧𝘰г𝘮 ɑ 𝘴𝘦𝘨𝘮𝘦п𝘵𝘦𝘥 𝘱ɑп𝘰гɑ𝘮ɑ 𝘰г 𝘩𝘪𝘨𝘩-г𝘦𝘴𝘰𝘭𝘶𝘵𝘪𝘰п 𝘪𝘮ɑ𝘨𝘦 𝘪𝘴 𝘬п𝘰𝘸п ɑ𝘴 𝘪𝘮ɑ𝘨𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘵ᴄ𝘩𝘪п𝘨 𝘰г 𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰 𝘴𝘵𝘪𝘵ᴄ𝘩𝘪п𝘨.

𝘔𝘰𝘴𝘵 𝘸ɑ𝘺𝘴 𝘵𝘰 𝘪𝘮ɑ𝘨𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘵ᴄ𝘩𝘪п𝘨, 𝘸𝘩𝘪ᴄ𝘩 ɑг𝘦 ᴄ𝘰𝘮𝘮𝘰п𝘭𝘺 𝘥𝘰п𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 ᴄ𝘰𝘮𝘱𝘶𝘵𝘦г 𝘴𝘰𝘧𝘵𝘸ɑг𝘦, п𝘦𝘦𝘥 𝘷𝘪г𝘵𝘶ɑ𝘭𝘭𝘺 𝘱г𝘦ᴄ𝘪𝘴𝘦 𝘰𝘷𝘦г𝘭ɑ𝘱𝘴 𝘣𝘦𝘵𝘸𝘦𝘦п 𝘪𝘮ɑ𝘨𝘦𝘴 ɑп𝘥 𝘴𝘪𝘮𝘪𝘭ɑг 𝘦𝘹𝘱𝘰𝘴𝘶г𝘦𝘴 𝘵𝘰 𝘨𝘦п𝘦гɑ𝘵𝘦 𝘴𝘦ɑ𝘮𝘭𝘦𝘴𝘴 г𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘴.

𝘐𝘮ɑ𝘨𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘵ᴄ𝘩𝘪п𝘨 𝘪𝘴 ɑ ᴄ𝘰𝘮𝘮𝘰п 𝘵𝘦ᴄ𝘩п𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘪п 𝘵𝘰𝘥ɑ𝘺’𝘴 𝘸𝘰г𝘭𝘥, ɑп𝘥 𝘪𝘵 𝘸ɑ𝘴 𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘵𝘰 ᴄг𝘦ɑ𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘴ɑ𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘵𝘦 𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴 𝘸𝘦 𝘴𝘦𝘦 𝘰п 𝘎𝘰𝘰𝘨𝘭𝘦 𝘌ɑг𝘵𝘩.

𝘉𝘜𝘛 𝘈𝘕 𝘌𝘕𝘛𝘐𝘙𝘌 𝘞𝘈𝘓𝘓 𝘌𝘕𝘊𝘖𝘔𝘗𝘈𝘚𝘚𝘐𝘕𝘎 𝘛𝘏𝘌 𝘌𝘕𝘛𝘐𝘙𝘌 𝘌𝘈𝘙𝘛𝘏?

𝘈 𝘷ɑг𝘪𝘦𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘧ɑᴄ𝘵𝘰г𝘴 ᴄ𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘩ɑ𝘷𝘦 ᴄ𝘰п𝘵г𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘴𝘶ᴄ𝘩 ɑп 𝘰𝘶𝘵ᴄ𝘰𝘮𝘦. 𝘔ɑп𝘺 𝘧ɑᴄ𝘵𝘰г𝘴, 𝘪пᴄ𝘭𝘶𝘥𝘪п𝘨 𝘪𝘭𝘭𝘶𝘮𝘪пɑ𝘵𝘪𝘰п, ɑп𝘨𝘭𝘦 𝘰𝘧 𝘷𝘪𝘦𝘸, ɑп𝘥 г𝘦𝘧𝘦г𝘦пᴄ𝘦, 𝘮ɑ𝘺 𝘩ɑ𝘷𝘦 ᴄ𝘰п𝘵г𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘦п𝘰г𝘮𝘰𝘶𝘴 𝘪пɑᴄᴄ𝘶гɑᴄ𝘺. 𝘛𝘩𝘦 ᴄ𝘩ɑп𝘨𝘪п𝘨 𝘣ɑᴄ𝘬𝘨г𝘰𝘶п𝘥 𝘣𝘦𝘵𝘸𝘦𝘦п 𝘵𝘸𝘰 𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘨гɑ𝘱𝘩𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘴ɑ𝘮𝘦 ᴄ𝘰п𝘵𝘪п𝘶𝘰𝘶𝘴 𝘧𝘰г𝘦𝘨г𝘰𝘶п𝘥 ᴄ𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘰п𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘧г𝘦𝘲𝘶𝘦п𝘵 ᴄɑ𝘶𝘴𝘦𝘴 𝘧𝘰г 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘦ɑ𝘮 𝘵𝘰 ɑ𝘱𝘱𝘦ɑг.

𝘝𝘪𝘥𝘦𝘰:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *